Тел: +38 (057) 720-91-19; E-mail: sales@owen.ua; support@owen.ua 61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 3А 0-800-21-01-96
0-800-21-01-96 ТЕХПІДТРИМКА Image Client
( безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів по території України )

Система сигналізації аварій котла на базі ОВЕН ПР200

3 квіт. 2018 р. 10:14

Ринок вітчизняних пристроїв для промислової автоматизації найбільш повно відповідає специфіці українських підприємств. Компанія ОВЕН є одним із провідних виробників у цій галузі. Розробники ОВЕН створюють пристрої та готові алгоритми керування, інструменти (додатки, бібліотеки), що полегшують самостійне написання програм. Наприклад, читачі можуть познайомитися, як швидко реалізувати завдання сигналізації аварій котла.

Потужні водогрійні котли використовуються практично повсюдно в складі систем опалення та водопідготовки на об'єктах житлово-комунального господарства, промислових підприємствах і комплексах, об'єктах нежитлового фонду. Штатні менеджери горіння, якими комплектуються водогрійні котли, забезпечують виконання мінімально необхідного ряду технологічних маніпуляцій, таких як:

  • попереднє продування пальника, що передує розпалу;
  • розпал та підтримання горіння в автоматичному режимі;
  • контролювання тиску середовища перед пальником;
  • управління одно - та двоступінчастими, а також модульованими пальниками.

Для забезпечення підвищеної безпеки та надійності роботи котла потрібно також контролювати низку додаткових технологічних параметрів. Вирішити це завдання дозволяє встановлення додаткової котельної автоматики, яка здійснює контролювання тиску води і палива, розрідження в топці, а також виконує аварійне зупинення котла під час виникнення нештатної ситуації.

Така автоматика може виконуватися у вигляді релейних захистів, що зазвичай тягне за собою виникнення труднощів налаштування гістерезису та тимчасових затримок спрацювання, а також такі системи вимагають виділення додаткового місця для розміщення апаратури. Цих моментів можливо уникнути, якщо скористатися засобами автоматизації ОВЕН, взявши, наприклад, у якості керуючого пристрою програмоване реле ОВЕН ПР200. Фахівці компанії розробили для ПР200 алгоритм сигналізації про аварійні стани котла. Подана програма є робочою, випробувана на практиці й рекомендується до використання.

Фахівцями компанії розроблено алгоритм сигналізації про аварійні стани котла, як керуючий пристрій використовується ОВЕН ПР200. Подана програма є робочою, випробуваною на практиці та рекомендується до застосування.

На рисунку 1 наведено схему керування системою сигналізації.

 

Cхема керування системою сигналізації

Рис. 1. Cхема керування системою сигналізації

 

Програма написана на мові функціональних блоків в інтуїтивно- зрозумілому середовищі OWEN Logiс та реалізує моніторинг і сигналізацію наступних параметрів:

  • тиск теплоносія;
  • тиск палива;
  • розрідження в топці котла;
  • перегрівання котла;
  • аварія пальника.

Значення цих змінних з урахуванням тимчасових затримок виводяться у вигляді вихідних змінних. У будь-якій нештатній ситуації здійснюється блокування запуску котла з подальшим формуванням сигналу аварії, що транслюється на щит керування або диспетчерський пульт.

Онлайн-бібліотека макросів у середовищі OWEN Logic містить розділ із завершеними функціональними блоками (рис. 2), які адаптовано для керування котельними агрегатами. У цьому разі знадобиться блок аварій котла (рис. 3).

 

Онлайн-бібліотека макросів у середовищі OWEN Logic містить розділ із завершеними функціональними блоками Блок аварій котла
Рис. 2.  Рис. 3

Після завантаження вибраного блоку до проекту (рис. 4) потрібно з'єднати його з внутрішніми та мережевими змінними, а також виконати підмикання до входів/виходів пристрою.

Сигнали будуть виводитися на екран ПР200 (рис. 5) після налаштування потрібних повідомлень в менеджері екранів.

 

Завантаження вибраного блоку до проекту Налаштування повідомлень в менеджері екранів.
Рис. 4. Рис. 5

Подана програма дозволяє швидко й без особливих зусиль реалізувати одну з головних складових алгоритму керування захисною автоматикою котла. Програму після запускання та налагодження в режимі емуляції можна відразу завантажувати в ПР200 та починати складання апаратної обв'язки системи захисту.

Крім вирішення найпростіших завдань на зразок наведеного, застосування ОВЕН ПР200 котельної автоматики надає користувачеві досить широке поле для діяльності. Програмовані реле дозволяють здійснювати контроль і керування температурою теплоносія за двопозиційним законом, реалізовувати ПІД-регулювання модульованих пальників залежно від температури зовнішнього середовища, а також виконувати каскадне керування котлами (до чотирьох штук) з автоматичним перемиканням провідного котельного агрегату залежно від часу наробітку.

 

 

Зворотній зв'язок