Тел: +38 (057) 720-91-19; E-mail: sales@owen.ua; support@owen.ua 61153, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 3А 0-800-21-01-96
0-800-21-01-96 ТЕХПІДТРИМКА Image Client
( безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів по території України )

Про користь мікроклімату у свинарстві

Вплив мікроклімату на стан свиней завжди буде предметом дискусії багатьох фахівців як зарубіжних, так і вітчизняних.

 

Створення свинарських господарств ставить перед підприємцями низку запитань, вирішення яких приводить до скорочення інвестиційних вкладів. 40% витрат - вкладення в обладнання, 20 - 25% від ціни якого складає система вентиляції та опалення. Саме вентиляція та опалення частіше за все є предметом економії, оскільки ці позиції є найдорожчими.

 

Мікроклімат – сукупність основних факторів впливу повітряного середовища:

 • температурний режим приміщення;
 • вологість повітря;
 • наявність небезпечних газів (аміак, вуглекислий газ, сірководень);
 • запиленість приміщення;
 • наявність мікробів;
 • швидкість руху повітря;
 • освітленість.

 

 

Розглянемо, як діють на організм свиней деякі параметри мікроклімату

Шерстяний покрив на тілі свині не захищає її від впливу зовнішніх температурних умов. Підтримання температури повністю залежить від енергетичних затрат організму тварини. У випадку, коли температура повітря оптимальна – затрати організму мінімізуються.

 

За даними досліджень вітчизняних фахівців, встановлена залежність усередненої обмінної енергії від навколишньої температури. Потреби тварин в обмінній енергії при зниженні температури підвищується:

 • при вазі поросят від 20 до 45 кг живої ваги – на 17кДж/кг/ на 1°С;
 • зростаючих та свиней від 45 до 85 кг – на 15кДж/кг/ на 1 °С;
 • від 85 до 120 кг – на 13 кДж/кг/ на 1 °С;
 • кнурів та свиноматок – на 10 кДж/кг/ на 1°С.

 

Зниження температури на градус нижче оптимального рівня стає причиною зниження приростів ваги на 22 грами, зниження на 3 градуси – перевитрата корму складатиме 9%  (Калашніков А.П., Фисинин В.И., Шилов В.В. та ін., 2003 г)

Відносна вологість повітря має великий вплив на організм свині. Змінення показників з 70% до 95% приводить до збільшення відходів тварин з 0,05% до 17,5%.

 

Здатність до переварювання до засвоєння  корисних речовин значно знижується з підвищенням вологості. Приріст підсвинків при вологості повітря 85% складає 653 грами, при вологості 91,8% - 553 грами (Брофман Л.И., 1984).

 

Взаємозв’язок температурних показників та вологості повітря є незаперечним, як і їх спільний вплив на організм тварини. Темп росту тварин сповільнюється зі зниженням температури, оскільки збільшуються енергетичні затрати на підтримання теплового балансу. Низька вологість повітря (нижче 50%) викликає подразнення слизових оболонок, погіршення апетиту та засвоєння їжі. Нормальна вологість повітря повинна знаходитися у межах 60-85%. Вплив показників вологості повітря та температури на ріст свиней показано в таблиці.

 

Таблиця. Вплив температури та відносної вологості   на продуктивність свиней

Температура повітря, °С

Відносна вологість повітря, %

Середньодобовий приріст, г

24

90

700

23

50

870

15

70

780

8

70

 

 

Швидкість руху повітря має великий вплив на стан фізіології тварин. Повітря, що рухається з високою швидкістю та має низьку температур, викликає переохолодження організму. Так змінення швидкості з 0,1 м/с до значення 0,4м/с дорівнює зменшенню температури на 5°С.

 

Оптимальна швидкість руху повітря (0,175 м/с) та оптимальна температура дає витрати їжі на 1кг приросту – 3,2кг корму, при збільшенні швидкості до 1,5м/с витрати корму для забезпечення такого ж приросту збільшуються удвічі. Така закономірність забезпечується при будь-якій масі свині (Карпис Е.Е., Роцько В.К., 1971 р).

 

Рух повітря при підвищеній температурі зовнішнього середовища покращує показники теплообміну в організмі.

 

Дослідники погоджуються:

 • у зимовий період швидкість руху повітря на повинна перевищувати 0,1-0,2м/с для молодняку та 0,3-0,5м/с для дорослих свиней;
 • у літній період швидкість руху повітря на повинна перевищувати 0,1-0,2м/с для молодняку та 0,3-0,5м/с для дорослих свиней;

Показники швидкості руху повітря визначає система вентиляції.

 

Необхідність точного регулювання температури та вологості в зонах критичних значень очевидна. Зайва економія на початкових етапах може призвести до значної втрати продуктивності тварин у подальшому.

Осіменіння

Подробнее

Опорос

Подробнее

Відгодівля

Подробнее

Зворотній зв'язок